Срокове
  • Работим на територията на цяла България. Цена транспорт за оглед на обект, доставка в провинцията: 0,50 ст./км.
  • Поставянето и монтажа на тентите стават в срок до 15/петнадесет/ работни дни от поръчката. Поръчката се счита приета със заплащането на капаро /задатък/ в размер на 50% от цената на тентата/сенника. В повечето случаи поръчката се изпълнява св срок до 7 дни.
  • Горепосочените срокове включват и доставката. Ориентировъчно определяне на параметрите може да стане по телефона или чрез е-мейл, но винаги следва  да посетим мястото за да вземем размери сами. За доставката се сключва писмен договор с клиента, който оставя капаро /задатък/ в размер на 50 /петдесет/ процента от стойността на сенниците или тентите, за което "Интерхоум" ООД издава платежен документ.
  • Предаването става с протокол за предаване на свършената работа между клиента и представител на нашата фирма.
 
МЕНЮ