Вашите тенти и Вашите разходи
  • Ново проучване, проведено от Центъра за Устойчиво Строителство към Университета на Минесота доказва, че при наличието на сенници и тенти в жилищните сгради, значително се намалява потреблението на електричество през цялата година.
  • Проучването, финансирано от съсловната Организация на Производителите на Сенници и Тенти (PAMA) е проведено, за да бъде установено дали сенниците и тентите са надеждно средство за намаляване потреблението на електроенергия и намаляване използването на климатични системи в помещенията.
  • Проучването изследва спестяването на електроенергия чрез използването на сенници и тенти по отношение на топлинната печалба, разходите за електричество за отопление и охлаждане, както и намаляване потреблението на електроенергия през периодите на свръх-употреба.
  • Резултатите показват, че в предимно студен климaт най-големи икономии на електроенергия се наблюдават при използването на сенници и тенти през лятото и при затварянето им през зимните месеци.
  • Проучването показва, че ранга на спестената електроенергия в следствие използването на сенници и тенти, варира в широки граници в зависимост от броя на прозорците, типа на стъклото в прозорците и тяхната ориентация. То също показва, че сенниците и тентите могат да имат важно значение за обществените услуги, особено по време на свръх-потреблението на електроенергия.
  • Ако енергийните компании насърчат абонатите си да инсталират сенници и тенти, и голям брой от тях го направят, то ще има по-малко търсене на електроенергия през пиковите часове на потребление. Това от своя страна ще намали и нуждата от инсталиране на нови климатици за охлаждане на помещенията.
 
МЕНЮ