Поддръжка на тентите
  • Сенникът и тентата са практична и функционална система за слънчева защита и не изискват никаква по-специална подръжка. Въпреки това е добре да се спазват някои основни правила при използването на сенници или тенти в бита ни. В случай на дъжд, вятър, сняг и пр., задължително съберете своята тента, освен в случаите при които сте снабдени с автоматизирана система за събиране на сенника или тентата.
  • Уверете се, че няма никакви предмети или препиадствия, които биха могли да попречат на нормалното прибиране на сенниците или тентите.
  • Никога не напъвайте със сила сенника или тентата си в случай, че не може да се затвори или отвори плавно.
  • Препоръчително е да се извършва периодична ревизия на сенниците и тентите от специалист-монтажист.
  • Извън това тентите не изискват никаква по-специална поддръжка.
 
МЕНЮ