Ефектът на тентите
  • Основната функция на сенниците и тентите е предоставянето на сянка и защитата от ултравиолетовите лъчи на слънцето.
  • Различни проучвания показват, че различните видове сенници и тенти намаляват вредния ефект на слънчевата термална радиация, която достига до вътрешността на помещенията. Под тентите тя намалява до 80%.
  • Чрез употребата на сенници се избягва прекомерната употреба на климатици, което от своя страна води до значителна икономия на електрическата енергия, оптимизира работата им и подобрява автоамортизацията им.
    Освен, че пестим разхода на електроенергия, използването на сенници и тенти подпомага за предотвратяване замърсяването на околната среда и намалява отделянето на вредни емисии в атмосферата.
 
МЕНЮ